Dành cho người khởi tạo tài sản

Lên tàu với sự tự tin

Điều hướng quy trình giới thiệu đơn giản, giúp các viện dễ dàng liệt kê tài sản của họ trên nền tảng

Token hóa tài sản của bạn

Khám phá quá trình chuyển đổi tài sản trong thế giới thực thành mã thông báo kỹ thuật số, mở khóa tiềm năng vốn có của chúng

Tăng cường thanh khoản

Mở khóa lợi ích của việc bán hàng thứ cấp, giới thiệu tính thanh khoản cao hơn cho các nhà khởi tạo tài sản

Tùy chỉnh danh sách của bạn

Cá nhân hóa và lập chỉ mục danh sách của bạn để trình bày cho người dùng có liên quan bao gồm ý định, người giám sát, cấu trúc

LIÊN LẠC VỚI NHAU

Bạn có phải là nhà phát hành tài sản được mã hóa không?

Cảm ơn bạn! Đệ trình của bạn đã được nhận!
Rất tiếc! Có gì đó không ổn khi gửi biểu mẫu.