Dành cho người mua tài sản

Khám phá cơ hội

Khám phá nhiều loại tài sản trong thế giới thực có sẵn để đầu tư

Giao dịch liền mạch

Tính linh hoạt trong các tùy chọn thanh toán, bao gồm tiền tệ ổn định, tiền tệ fiat và nhiều loại mã thông báo

Nâng cao danh mục đầu tư của bạn

Đa dạng hóa thành nhiều tài sản để cải thiện lợi nhuận mà không tăng rủi ro

Đáng tin cậy và an toàn

Đầu tư, giao dịch và thoát ra với trải nghiệm nền tảng an toàn và đáng tin cậy

DeFi đã sẵn sàng

Tích hợp với các đối tác của Polytrade để sử dụng thêm tài sản của bạn